GESCO3

La forma més fàcil i ràpida
de gestionar la vostra empresa amb un únic programa.

GESCO3 és un programa de gestió ERP per a empreses que busquin un software de gestió complet, intuïtiu i econòmic.

GESCO3 un ERP ideal per petites empreses.

DISPONIBLE EN CINC VERSIONS:

- GESCO3 A, Gestió de compres, pagaments, magatzem i CRM. Aquesta versió normalment s’instal·la juntament amb els programa de gestió de botigues TERVEN3 o amb el de gestió de restaurants / cafeteries RESTA3.

- GESCO3 B, Gestió de vendes, cobraments i CRM. És la versió utilitzada per empreses que no necessiten portar un control d’estocs ni els hi cal una gestió de compres.

- GESCO3 C, Gestió de vendes, cobraments, magatzem, ordres de treball i CRM. Per empreses que a més de portar la seva facturació, volen gestionar el seu magatzem o tenen una gestió d’ordres de treball interna.

- GESCO3 D, Gestió de vendes, cobraments, gestió de compres, pagaments, magatzem, ordres de treball i CRM. És la versió més utilitzada ja que inclou tot el circuït comercial tant de compres com de vendes, permet gestionar eficientment el magatzem i gestionar ordres de treball o de reparació.

- GESCO3 E, Gestió de vendes, cobraments, gestió de compres, pagaments, magatzem, ordres de treball, fabricació i CRM. És la versió més completa del nostre software de gestió CRM per a empreses, s’instal·la en empreses que tenen processos de fabricació o de transformació de productes.

 

GESCO3 un ERP ideal per petites empreses

 

USABILITAT i MANEIG DEL PROGRAMA GESCO3

GESCO3 és el programa de gestió ERP per a empreses més fàcil d’utilitzar del mercat. A la imatge superior podeu veure la pantalla inicial que us descrivim tot seguit:

 • A la part de dalt teniu els menús de l’aplicació (Configuració, Fitxers, Llistes, Processos, Informes, Complements, Utilitats, Accessoris, Finestres i Ajudes).
 • A la part esquerra trobareu botons per accedir directament a les opcions més habituals del programa ja sigui prement una sola tecla o utilitzant el ratolí.
  Són configurables, de forma que cada usuari pot tenir els que més li convinguin. En aquest exemple teniu les opcions que apareixen per defecte que son:
  Proveïdors, Clients, Articles, Compres, Vendes, Pagaments, Cobraments i Correspondència (correu electrònic).
 • A la part inferior de la pantalla sempre tindreu els botons d’acció i les icones que us permetran realitzar les accions necessàries en cada moment.


El programa de gestió GESCO3 incorpora un manual dins del propi programa així com una ajuda a la qual podeu accedir amb la tecla F1 que us mostrarà l’ajuda relacionada amb el punt del programa a on esteu treballant.

Però el més important per la posta en marxa d’un programa de gestió o d’un petit ERP com és GESCO3, és disposar d’una empresa especialitzada que us pugui donar tot el suport necessari per aprofitar el programa.

A MICROLÒGIC som especialistes en software de gestió ERP per a pimes, el nostre suport comença fent-vos una demostració del programa sense cap mena de compromís per vosaltres, per tal que pugueu veure si el programa us agrada.

Us fem la formació del programa al vostre ritme, el personalitzem segons les vostres necessitats i resolem qualsevol dubte que us pugui sortir més endavant.

Si és necessari també us fem el traspàs de dades des del vostre anterior programa de gestió.

 

UBICACIÓ DE LES DADES AMB GESCO3

GESCO3 és un programa de gestió ERP que us permet tenir les dades a on vulgueu:

 • Podeu tenir les dades i el programa a la vostra empresa.
 • Ubicar només les dades al núvol i el programes en els vostres ordinadors.
 • Tenir-ho tot al núvol, tant les dades com el programa.

Per tant GESCO3 permet totes les combinacions possibles en quant a ubicació de les dades i s’ajusta de totes les empreses, tant si es fa teletreball o s’accedeix a les dades des de diferents llocs optant per tenir les dades al núvol, com si es prefereix tenir les dades en els equips ubicats a la pròpia empresa.

I sempre que vulgueu podem canviar fàcilment la ubicació de les dades i passar-les d’un lloc a un altre segons les necessitats que tingueu en cada moment.

A on es guarden les dades de GESCO3?

NÚMERO D’USUARIS I EMPRESES AMB GESCO3

GESCO3 és un software de gestió ERP per a pimes que us permet escollir en cada moment la modalitat de subscripció que necessiteu:

 • MONO: Per un sol usuari simultani i per gestionar una única empresa
 • MULTI: Per varis usuaris i per varies empreses.

Si sou un sol usuari però heu de gestionar més d’una empresa us cal la subscripció MULTI.

La modalitat MULTI us permet tenir tantes empreses com vulgueu i treballar vàries persones amb el programa de forma simultània.

Si voleu tenir les dades al núvol us cal la versió MULTI.

Gestió d’usuaris i empreses de GESCO3

GESTIÓ DE PRECLIENTS, CLIENTS, PROVEÏDORS I VENEDORS

El maneig de les pantalles que permeten gestionar les fitxes dels preclients, clients, proveïdors i venedors és molt fàcil i intuïtiu.

Podeu buscar una fitxa per qualsevol de les dades introduïdes, per exemple, localitzar un client pel nom, telèfon, correu electrònic, localitat... però també per una combinació de dades com podria ser buscar un client que no recordem el seu nom, però sabem que és de de Barcelona i la persona de contacte es diu Maria.

Per facilitar-vos encara més la vostra feina, les pantalles de preclients, clients i venedors del nostre software de gestió CRM - ERP tenenels marcs de color verd igual que els processos de venda i cobraments, mentre la que de proveïdors és d’un color vermell clar. Aquestes mateixes combinacions de colors es donen en els assentaments del programa de comptabilitat.

El fitxer de preclients és molt útil per aquelles empreses que no volen barrejar els clients reals dels que podrien arribar a ser clients però encara no ens han formalitzat cap comanda. És el típic cas que es produeix quan algú demana un pressupost però no vol deixar totes les seves dades. També s’utilitza molt quan l’empresa fa una gestió comercial més proactiva buscant nous clients.

Des de la mateixa fitxa podreu accedir amb un sol clic a les operacions realitzades (compres o vendes), als contactes que heu tingut (CRM), al correus que li heu enviat i consultar dades de diferents anys.

Un altra aspecte important és que podeu afegir a les fitxes més camps per d’aquesta forma personalitzar-les segons les vostres necessitats. Ho podeu veure més endavant a l’apartat de “personalitzacions amb camps extra”.

Com son les pantalles de clients i proveïdors de GESCO3

GESTIÓ DE SECCIONS I ARTICLES

La fitxa d’articles de GESCO3 conté tots els camps necessaris per poder portar d’una forma fàcil la gestió comercial i el control de magatzem.

Els articles poden agrupar-se en seccions (també anomenades famílies de productes), per tal d’establir condicions especials o obtenir estadístiques per grups d’articles.

D’igual forma que amb els clients i proveïdors, des de la fitxa de l’article es poden consultar tots els preus especials d’un mateix article, saber les compres i les vendes, l’estoc o tenir una traçabilitat completa de l’article.

La utilització de les seccions no és obligada, es poden tenir articles sense que associar-los a cap secció.

Un aspecte important que s’ha de tenir en compte quan s’està instal·lant un programa de gestió ERP per primera vegada o quan es vol fer un canvi per millorar la gestió, és estudiar bé de quina forma es codificaran els articles i les seccions. En aquest punt, des de Micrològic us podem assessorar per ajudar-vos a treure’n el màxim partit de GESCO3 i simplificar al màxim la gestió d’articles i magatzem.

 

Com son les pantalles de seccions i articles de GESCO3

IMPORTACIÓ D’ARTICLES I TARIFES DE PREUS AMB GESCO3

Una funció molt interessant de GESCO3, el nostre programa de gestió ERP i CRM per a empreses, és la de poder importar articles i tarifes de preus des d’un arxiu extern.

Una forma habitual de treure’n profit d’aquesta opció és demanar als vostres proveïdors les tarifes de preus que us apliquen en format Excel. Un cop us han enviat l’arxiu, si cal podeu fer-hi les correccions i càlculs necessaris per establir els vostres preus de venda.

Quan ja teniu l’arxiu Excel preparat ja podreu incorporar les dades a GESCO3 i estalviar-vos molt de temps.

Podreu tenir tants formats d’importació d’articles i tarifes com necessiteu.

Com son les pantalles de seccions i articles de GESCO3

EDICIÓ I VISUALITZACIÓ GLOBAL DE DADES

La funció “Edició Global” us permet visualitzar les dades com si fos un Excel, ordenar-les de la com vulgueu, fer-hi canvis de forma individual o de cop als registres que compleixin determinades condicions, filtrar les dades que es mostren i exportar-les a Excel, PDF, text o imprimir-les.

Aquesta utilitat està disponible en preclients, clients, proveïdors, venedors, articles, seccions i promocions.

Com visualitzar i actualitzar les dades de forma global amb GESCO3

GESTIÓ DE PROMOCIONS, PREUS ESPECIALS I BAREMS

GESCO3 és un software de gestió ERP per a empreses i pimes que que inclou una gestió de promocions per fixar condicions especials de forma temporal, és de gran utilitat en establiments comercials que realitzen ofertes i promocions durant uns dies concrets. Alguns exemples son les ofertes de 3x2 o un descompte determinat només per uns dies que s’apliqui a un tipus concret de clients...

Però a part d’aquesta opció de promocions, GESCO3 permet gestionar fàcilment les condicions especials pactades amb un client, un grup de clients o un proveïdor, de forma que el manteniment de les tarifes de preus es fa d’una forma fàcil.

També es poden automatitzar els preus per barems, que son aquells que canvien en funció d’una quantitat, per exemple, fins a 5 unitats el preu és de 10€, de 6 a 15 unitats el preu és de 9,50€ i per més de 15 unitats el preu té un descompte del 10%.

Com organitzar les ofertes i promocions amb GESCO3

ESCANDALLS I KITS DE PRODUCTES

GESCO3 incorpora una gestió d’escandalls que permet introduir tots els elements que intervenen en la fabricació o preparació d’un article. Aquesta opció s’utilitza en empreses que transformen o fabriquen articles de tipus industrial, però també en activats que elaboren productes com pot ser el sector de l’alimentació o sector de la restauració.

Els escandalls faciliten l’actualització dels preus de cost dels productes que es fabriquen o s’elaboren i per tant ajuden a portar correctament el control de marges de benefici.

Una altra utilitat d’aquesta funció és la de crear kits de productes o articles compostos, un exemple podria ser un lot de nadal que està composat de diferents articles que es tenen en el magatzem i que tant es venen de forma separada com dins del lot.

Com gestionar articles compostos i kits amb GESCO3

GESTIÓ DOCUMENTAL

Una altra de les característiques interessants del programa de gestió GESCO3 és que permet incloure documents o vincular carpetes a les fitxes de preclients, clients, proveïdors i articles.

Aquesta és una funció molt útil ja que permet que des de la fitxa es pugui fàcilment accedir als documents o carpetes que han estat adjuntats o vinculats. A més facilita tenir la informació més ben organitzada i accessible pels diferents usuaris del programa de gestió.

Alguns exemples son:

 • Adjuntar el document d’autorització de cobrament de rebuts domiciliats segons la normativa SEPA.
 • El document de protecció de dades.
 • Plànols.
 • Tarifes de preus.
 • Fotografies.
 • Accés directe a una carpeta a on es té tota la informació.
 • O adjuntar-hi qualsevol altra tipus d’arxiu que tingueu en el vostre ordinador.

Els documents que s’adjunten queden guardats dins de la base de dades de GESCO3, de forma que es pot fer fàcilment la còpia de seguretat juntament amb la resta de dades del programa.

Com incloure documents amb GESCO3

GESTIÓ DE COMPRES I VENDES

La gestió de compres i la gestió de vendes en el nostre software de gestió ERP CRM, GESCO3 son molt completes i fàcils d’utilitzar.

Des de la finestra de compres teniu accés amb un sol clic a les Propostes de Comanda (per demanar preus a proveïdors), Comandes, Albarans, Factures i Rebuts pendents de pagament.

De forma similar, des de la finestra de vendes teniu accés a les Plantilles (una funció que us facilita la facturació automàtica de conceptes repetitius), Comandes, Albarans, Factures a clients i Rebuts pendents de cobrament.

Tots els documents poden enviar-se directament per correu electrònic sense haver de sortir del programa i al mateix temps aquest enviament queda vinculat a la fitxa del destinatari. D’aquesta forma s’aconsegueix tenir una gestió centralitzada dels correus que s’han enviat des de l’empresa encara que s’utilitzin diferents bústies de correu per cada usuari.

Els formats dels documents son totalment personalitzables des del mateix programa amb un editor de documents molt fàcil d’utilitzar. Normalment aquesta personalització ja us la fem des de Micrològic, però si voleu podeu accedir-hi i fer-vos les vostres pròpies personalitzacions sense dependre de ningú.

Aquestes pantalles es poden configurar afegint-hi camps per tal d’adaptar-les a les necessitats de diferents sectors com es pot veure més endavant a l’apartat de personalització.

 

Els documents de compres i vendes de GESCO3

INFORMES I ESTADÍSTIQUES DE COMPRES I VENDES

El programa de gestió ERP-CRM GESCO3 inclou una completa varietat d’informes i estadístiques de compres i vendes, però a més, us permet adaptar-los a les vostres necessitats, ja sigui fent-hi petites variacions o bé creant nous informes.

A la imatge podeu veure els llistats predefinits de compres i vendes i a l’apartat de Llistats i Textos Programables podreu veure uns exemples d’estadístiques creades a mida.

Aquesta possibilitat fa que GESCO3 tingui capacitats pròpies d’un ERP a l’hora extreure informació per poder-la analitzar.

Els llistats de compres predefinits que inclou GESCO3 son:

 • Llista de propostes de comanda.
 • Llista de comandes pendents de rebre.
 • Llista d’albarans de compra pendents de rebre factura.
 • Diaris de compres.
 • Llista de compres per proveïdor.

A l’exemple de la imatge de mostra hi podeu veure un informe que hem anomenat “Evolució de compres i comparativa”

Els llistats de vendes predefinits que inclou el software de gestió ERP, GESCO3 son:

 • Llista de plantilles / pressupostos.
 • Llista de comandes pendents de servir.
 • Llista d’albarans per confeccionar.
 • Llista de preparació.
 • Llista d’albarans pendents de factura.
 • Llista de vendes.
 • Diaris de vendes.
 • Informe de Benefici brut / Rappels.
 • Comissions de venedors.

I a més a l’exemple que podeu veure a la imatge hem afegit:

 • Estadística de vendes mensual.
 • Estadística de vendes per comercial.
 • Estadística de vendes per zones.

També és interessant comentar l’informe de Benefici brut, que tal com veieu a la imatge de mostra us permet saber el benefici brut que teniu agrupat per:

- Factura - Venedor - Article
- Clients - Departament - Venedor

És una opció molt interessant ja que podeu veure ràpidament aspectes com:

 • Quin és el benefici que us aporta cada client? (No sempre és el client a qui més li factureu...)
 • Quin és el benefici que us aporta cada venedor? (No sempre és el que més vendes aconsegueix...)
 • En quins articles guanyeu més diners? (No sempre son els que més es venen...)

Tant en els informes de compres com de vendes es poden anar afegint els informes que necessiteu.

Tots aquests llistats i informes, igual que els de la resta del programa, poden exportar-se fàcilment a Excel, PDF, Text o enviar-se directament per correu electrònic sense sortir del programa.

 

GESCO3 inclou permet crear estadístiques personalitzades de compres i vendes

GESTIÓ DE MAGATZEMS I CONSUMS AMB GESCO3

GESCO3 és un programa de gestió ERP i CRM que permet controlar d’una forma molt fàcil i eficient l’estoc d’un o varis magatzems.

Els moviments d’entrades i sortides es generen de forma totalment automàtica i l’estoc s’actualitza al moment en que s’entra el document de compra o de venda.

Però a part dels documents de compres i vendes, GESCO3 inclou el procés de Moviment de Magatzem per tal de poder enregistrar regularitzacions o recomptes d’estoc i també el procés de Consums que permet introduir aquells articles que es consumeixen o s’entreguen a un client però que no es facturen, per exemple per substituir un material defectuós.

El control d’estocs amb GESCO3

Des de la fitxa de l’article podeu veure ràpidament:

 • El preu de cost promig
 • L’existència actual.
 • Entrades durant l’any.
 • Entrades pendents de rebre (Compres no rebudes).
 • Sortides durant l’any.
 • Unitats pendents de servir.
 • Sortides pendents de servir (Comandes de clients no entregades)
 • La data del darrer moviment de l’article.
El control d’estocs amb GESCO3

Una altra funció interessant que us ajuda tant pel control d’estocs com fer previsions de compres és el quadre que us mostra les entrades i sortides mensuals comparant-les amb l’any anterior.

El control d’estocs amb GESCO3

INFORMES D’EXISTÈNCIES

Gesco3 inclou diferents els diferents següents informes d’existències i de magatzem i de generació d’etiquetes pels articles.

Una opció molt interessant per totes les empreses que porten un bon control de magatzem és l’informe que permet calcular el valor de les existències a una data determinada. Aquesta informació és indispensable per saber el resultat real de l’empresa en un període concret de l’any.

A la imatge lateral podeu veure que tot i estar treballant amb data 18/10/20, a la Llista d’Existències Valorades hem posat que volem que ens calculi l’import a data 30/09/20.

Si a més es disposa del programa CONTA3, aquest import es pot saber en el moment en que es genera el compte de resultats per d’aquesta forma tenir l’import de les existències correctes a l’hora de visualitzar-ho.

Els documents de compres i vendes de GESCO3

GESTIÓ DE COBRAMENTS I DE PAGAMENTS

El programa de gestió per a empreses GESCO3 inclou una gestió molt completa dels venciments de factures pendents de pagar i de factures pendents de cobrar, és el que habitualment es coneix com gestió de la cartera d’efectes.

En els pagaments a proveïdors hi trobareu:

 • Llista de rebuts pendents de pagament.
 • Llista d’acomptes.
 • Llista de remeses de pagaments.
 • Impressió d’un xec individual. (També pagarés)
 • Impressió de remeses de xecs. (També pagarés)
 • Notificació de tramesa de xecs.
 • Gravació de remesa de transferències. (Segons normativa SEPA).
 • Llista de pagaments no comptabilitzats.

En els cobraments de clients hi trobareu:

 • Llista de rebuts pendents de cobrament.
 • Llista d’acomptes.
 • Llista de remeses de cobraments.
 • Impressió d’un rebut individual.
 • Impressió de remeses de rebuts.
 • Impressió de mandats de rebuts SEPA (Autoritzacions per domiciliar els rebuts).
 • Gravació de remesa de rebuts. (Segons les diferents normatives SEPA vigents).
 • Risc Clients / Bancs.
 • Reclamació rebuts pendents de cobrament. (Es pot enviar directament per email des del propi programa).
 • Llista d’impagats.
 • Llista de cobraments no comptabilitzats.
Com gestionar els cobraments i pagaments amb GESCO3

GESTIÓ DE CONTACTES I CRM

GESCO3 inclou una gestió de contactes amb clients, preclients, proveïdors i venedors que permet enregistrar i portar d’una forma fàcil i eficient un seguiment de l’activat comercial i és d’una gran ajuda per millorar les relacions de l’empresa amb els clients. Aquesta funcionalitat també es coneix com CRM, sigles que provenen de l’anglès Customer Relationship Management.

Aquest CRM també s’utilitza com funciona com una agenda centralitzada que pot sincronitzar-se amb Google Calendar per tal que els usuaris d’aquest servei pugin actualitzar la seva agenda indistintament des d’una o altra aplicació.

Les capacitats de personalització del nostre software de gestió ERP per a Pimes Gesco3 permeten que a través d’aquesta agenda es pugui portar un control de les oportunitats de venda, adaptant-la a la forma que cada empresa té gestionar aquests oportunitats.

A més, es poden personalitzar informes per avaluar el rendiment dels diferents comercials, els resultats d’una campanya o per disposar d’una previsió de tancament de vendes.

 

Com gestionar les oportunitats de venda amb el CRM de GESCO3

GESTIÓ D’ENVIAMENTS I TRAMESES

La gestió d’enviaments i trameses inclosa a GESCO us permet generar les etiquetes d’enviament i la relació de paquets per les agències de transport d’una forma molt fàcil.

Podeu utilitzar impressores convencionals amb etiquetes estàndard en format A4, però si també hi podeu connectar impressores d’etiquetes.

Les etiquetes es poden generar de forma automàtica a partir dels albarans a clients i també es poden fer individualment.

Podeu obtenir les següents llistes:

 • Distribució de rutes.
 • Llista de càrrega.
 • Llista d’expedició.
 • Etiquetes de trameses.
 • Llista de trameses.
Com imprimir etiquetes pels paquets i la llista pel transportista amb GESCO3

ORDRES DE TREBALL I ORDRES DE REPARACIÓ

La gestió d’ordres de treball o ordres de reparació del programa de gestió ERP CRM per a empreses GESCO3 és molt útil per totes aquelles empreses que tenen un servei d’assistència tècnica o fan qualsevol tipus de reparacions, però també es poden utilitzar en altres sectors com per exemple despatxos o assessories per portar un control d’expedients o de feines a realitzar.

El procés permet saber en quin estat estan les ordres de treball:

 • Anotat, pendent de pressupost, en execució, finalitzada, feina entregada al client, finalitzada, tancada o facturada.

A més inclou tota una sèrie d’informes que faciliten el seguiment de les feines en curs i permeten obtenir estadístiques de les ordres de reparació per client, treballador, tipus de feina...

GESCO3 inclou una gestió d’ordres de treball per tallers i serveis d’assistència tècnica SAT

FABRICACIÓ

El procés de fabricació de GESCO3 us permet generar les ordres de fabricació o de transformació de productes.

El seu funcionament és el següent:

 • A partir de l’escandall de l’article, es calculen les necessitats de materials o matèria primera i el cost teòric de l’ordre de fabricació.
 • Podeu indicar si la fabricació és per un client en concret però no és obligatori, ja que podeu fabricar per cobrir les necessitats de diferents clients o per tenir estoc.
 • Es poden determinar fins a 9 fases de fabricació, això és útil per processos de fabricació llargs ja que permet portar un control de necessitats per fases de fabricació i ajuda a l’hora de planificar les compres.
 • En qualsevol moment podeu obtenir la llista de necessitats de matèria primera o la llista de fabricacions pendents.
 • En cas de ser necessari es poden indicar els lots dels productes utilitzats per tal de tenir un control de traçabilitat.
 • Un s’indica que el procés de fabricació està finalitzat, automàticament s’incrementa l’estoc del producte acabat i es rebaixa l’estoc dels productes consumits.

GESCO3 inclou els següents informes de fabricació:

 • Llista d’ordres de fabricació.
 • Llista de necessitats.
 • Llista valorada d’existències en curs.
GESCO3 inclou una gestió d’ordres de treball per tallers i serveis d’assistència tècnica SAT

FISCALITAT

Per aquelles empreses que no disposin de programa de comptabilitat, normalment perquè els hi porta la seva assessoria, GESCO3 inclou els següents informes fiscals.

 • Llibre de registre de despeses.
 • Llibre IVA bens d’inversió.
 • Llibre de vendes amb retenció per IRPF.
 • Llibre de despeses amb retenció per IRPF.
 • Llibre IVA factures expedides.
 • Llibre IVA factures rebudes.
 • Declaració anual d’operacions (model 347).

Aquests llistats igual que tots els del programa, es poden exportar a Excel, PDF, Text i enviar-los directament per correu electrònic sense haver de sortir de l’aplicació, per exemple per enviar-lo a la vostra assessoria per tal que us facin la declaració fiscal corresponent.

Llibres d’iva, retencions IRPF i declaració anual d’operacions amb GESCO3.

COMPTABILITZACIÓ AUTOMÀTICA

Si disposeu del programa CONTA3 podreu comptabilitzar automàticament les factures de vendes, els cobraments, les factures de compres, els pagaments, els venciments de vendes i els venciments de compres.

Però aquesta opció també us permet generar un fitxer amb les dades a comptabilitzar per exemple per enviar-lo per correu electrònic a la vostra assessoria per tal que ells us realitzin la comptabilització en el seu programa de comptabilitat.

Traspàs de dades a comptabilitat amb GESCO3.

CORRESPONDÈNCIA I CORREU ELECTRÒNIC INTEGRATS

El software de gestió ERP CRM per a empreses pimes GESCO3, inclou una gestió de correspondència que us permetrà agilitzar la gestió dels documents de la vostra empresa, tant els que envieu a clients o proveïdors, com altres documents de tipus més intern.

Es tracta d’un editor de documents (processador de textos), amb el qual podeu generar els vostres documents, de forma similar al que fem amb Microsoft Word, evidentment no té tantes funcionalitats com el Word, però hi trobareu les que habitualment s’utilitzen més en l’àmbit de la gestió d’empresa.

Aquesta funció també us pot servir per tenir aquests documents més ben organitzats i accessibles als usuaris de GESCO3 en funció dels permisos que els hi doneu.

L’altra gran avantatge de la gestió de documents amb GESCO3 és que us permet personalitzar-los amb les dades de GESCO3, per exemple amb dades de clients i fer enviaments a un o múltiples destinataris en funció de les vostres necessitats.

D’aquesta forma podeu enviar ofertes a un grup determinat de clients, generar contractes amb les dades del client, enviar avisos o qualsevol altra informació.

La gestió de correspondència permet enviar els documents directament per correu electrònic sense que tingueu que sortir del programa, però no només els que heu generat amb l’editor de textos, sinó també qualsevol dels informes del programa i també documents de compra o venda, com pressupostos, comandes, albarans o factures.

Se’ns dubte aquesta és una funció molt interessant de GESCO3 ja que us permetrà estalviar molt de temps.

 

Envio de mailings i enviament de factures des de GESCO3.

PARÀMETRES PER LA PERSONALITZACIÓ DE GESCO3

GESCO3 és més que un programa de gestió, el podem considerar sense cap dubte com un software de gestió ERP per petites empreses que s’adapta perfectament a les particularitats de diferents sectors.

Inclou una sèrie de paràmetres fàcilment configurables que fan que el seu procés de posta en marxa sigui molt ràpid si el comparem amb altres ERP i que normalment no es troben en els programes de gestió més senzills. Això fa que moltes empreses puguin tenir una solució amb les prestacions que necessiten a un preu molt més econòmic que la resta d’aplicacions de les que anomenem com a ERP.

Us detallem algunes d’aquestes opcions:

 • Gestió de preclients.
 • Gestió d’embalatges i transports.
 • Pagaments per compte de clients (Bestretes o “Suplits”)
 • Gestió de talles i colors.
 • Multi magatzem. (Gestió de varis magatzems).
 • Codis addicionals d’articles. (Un mateix producte amb codis diferents, per exemple en el cas dels codis de barres d’alimentació).
 • Gestió de números de fabricació. (Números de sèrie).
 • Traçabilitat, lots i caducitats.
 • Seccions addicionals.(Casos en que un mateix article pertany a diferents seccions o famílies).
 • Descripció multi línia. (Permet tenir descripcions d’articles tan llargues com calgui).
 • Control d’estoc per quantitats i caixes.
 • Gestió de subproductes càrnics.
 • Gestió de begudes ensucrades.
 • Gestió del cànon digital.
 • Preus especials.
 • Preus de venda amb barems.
 • Preus de venda amb IVA inclòs.
 • Multi divisa.
 • Gestió del punt verd.
 • Idiomes. (Permet generar documents en 6 idiomes diferents).
 • Visualització del programa en Català o Espanyol, configurable segons cada usuari.
 • Imatges i documents annexos (Gestió documental)

 

GESCO3 és un ERP per petites empreses fàcilment personalitzable.

AFEGIR CAMPS ADDICIONALS A LA BASE DE DADES

A part d’aquestes opcions, també es poden afegir camps a les fitxes de clients, proveïdors, articles, preclients i en els documents de compra i venda, de forma que podeu personalitzar la vostra base de dades fàcilment.

Aquests camps que afegiu es poden mostrar en tots els llistats i documents del programa.

Com personalitzar GESCO3 afegint-hi camps extra.

PERSONALITZACIÓ DELS FORMATS D’IMPRESSIÓ DE DOCUMENTS

Els formats de documents (pressupostos, comandes, albarans i factures) poden personalitzar-se fàcilment i podeu tenir tants tipus de formats com necessiteu, per exemple amb el vostre logotip, en diferents idiomes, amb contingut variable segons el tipus de producte...

Com personalitzar formats de factures, pressupostos, comandes i albarans amb GESCO3.

PERSONALITZACIÓ DEL CRM

El CRM o gestió de contactes integrat a GESCO3, permet afegir camps i personalitzar informes per adaptar-lo a les necessitats de cada empresa.

Una de les necessitats més habituals de moltes empreses és poder portar un seguiment comercial de les oportunitats de venda, en aquest cas, podem personalitzar totalment la pestanya d’oportunitats i posar només els camps que l’empresa necessiti, per posteriorment definir unes consultes o informes per fer el seguiment.

Però aquesta opció no només serveix per controlar las oportunitats de venda, pot servir per qualsevol altra tasca que l’empresa vulgui controlar des d’aquest CRM que recordem està relacionat amb una agenda, la qual també pot sincronitzar-se amb Google Calendar.

Com es pot adaptar la gestió d’oportunitats utilitzant el CRM integrat amb GESCO3.

ENLLAÇ DE GESCO3 AMB PÀGINA WEB DE COMERÇ ELECTRÒNIC

A Micrològic disposem d’una aplicació que permet enllaçar el programa de gestió ERP-CRM GESCO3 amb una web de COMERÇ ELECTRÒNIC.

Es pot configurar a GESCO3 la informació que s’ha d’enviar a la pàgina web i automatitzar el procés de recepció a GESCO de les comandes que s’hagin rebut a la web.

La informació que s’envia des de GESCO3 cap a la web és:

 • Clients.
 • Seccions.
 • Articles.
 • Tarifes.
 • Fotos.
 • Estoc.

La informació que s’envia des de la web cap a GESCO3 és:

 • Comandes de clients.
 • Altes de nous clients.

 

Com es pot integrar el programa de gestió GESCO3 amb un e-commerce.

FIRMA DIGITAL MANUSCRITA AMB GESCO3

Les opcions de configuració del software de gestió GESCO3 permeten integrar-lo amb un sistema professional de signatura electrònica manuscrita, de forma que en el mateix moment de generar el document a GESCO3, per exemple un pressupost, un albarà o una ordre de reparació, el client podrà signar-lo en una tableta de firmes com les que estem acostumats a veure a les grans superfícies o a les entitats bancàries.

Aquest procés garanteix que la firma és vàlida i no ha estat manipulada. Un cop signat el document, es guarda automàticament en el sistema informàtic de l’empresa i es pot enviar una còpia al correu electrònic del client també de forma automàtica.

Per més informació sobre el sistema de firma digital manuscrita que us oferim des de Micrològic feu clic aquí.

Signatura electrònica d’albarans de venda amb GESCO3.

CÒPIES DE SEGURETAT AMB GESCO3

GESCO3 permet realitzar còpies de seguretat de totes les dades del programa de gestió, tant de les dades com de la gestió documental, les configuracions d’usuaris, els formats de documents i els informes adaptats a la vostra mida.

La còpia de seguretat permet fer-se en qualsevol unitat del vostre sistema informàtic o enviar-la per correu electrònic i és molt fàcil de fer.

És molt important que a part de la còpia que vosaltres podeu fer amb aquest sistema, tingueu contractat un sistema de còpies de seguretat automàtiques al núvol, ja que això us garanteix que cada dia es fa una còpia de seguretat. És un servei que té un cost molt econòmic i que a més us permet copiar altres dades que no siguin del programa GESCO3, com podrien ser els vostres fulls de càlcul, contractes, etc.

Des de Micrològic us podem oferir informació sense cap compromís sobre les còpies de seguretat al núvol.

 

Com podeu realitzar còpies de seguretat amb el programa de gestió GESCO3.

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies per recopilar informació amb la finalitat de millorar els nostres serveis. Si continua navegant, suposa l'acceptació de la instal·lació de les mateixes. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur, encara que haurà de tenir en compte que aquesta acció podrà ocasionar dificultats de navegació de la pàgina web.

Accepto
Com configurar