Programes de gestió ERP- CRM modulars i escalables.

Amb SQL-PYME disposareu d’un software ERP – CRM per empreses amb capacitat d’adaptar-se a la vostra activitat i créixer en la mesura en que necessiteu incloure noves funcionalitats. Us convidem a explorar les grans possibilitats dels nostres programes de gestió ERP – CRM i descobriu tot el que poden fer per la vostra empresa.

Compres

Disposeu d’un complet circuït de compres que inclou des de les peticions d’ofertes a proveïdors, comandes, albarans, factures ...

Vendes

Confeccioneu pressupostos, convertiu-los en comandes, genereu els albarans i factureu als vostres clients amb un complet apartat de vendes.

Tresoreria

Gestioneu els venciments de cobraments de clients i pagaments a proveïdors amb un procés de gestió de tresoreria que inclou remeses bancàries, cobraments per caixa, devolucions de rebuts, arqueigs, reclamacions de rebuts i molt més.

Característiques

Aquesta funcionalitat permet controlar tota la traçabilitat dels productes, així com definir lliurement talles i colors, lots i caducitats, números de sèrie o qualsevol altre tipus de paràmetre que vulgueu gestionar.

Compostos

Realitzeu kits de producte o muntatges a mida amb productes amb il·limitats nivells de desglossament de subproductes i obtenint els costos per cada subnivell.

Fabricació

Un software ERP – CRM que us permet realitzar processos de fabricació, imputar matèries primeres, personal i maquinària, planificar les diferents fases de la fabricació, subcontractacions i molt més.

CRM

Realitzeu campanyes comercials als vostres clients, segmenteu segons les necessitats de cada moment, administreu els contactes, planifiqueu operacions i molt més.

SQL Commerce

Connecteu els programes de gestió amb la nostra plataforma de comerç electrònic tant per comerç amb clients finals (B2C) com comerç entre empreses (B2B).

TPV (Venta de mostrador)

Disposeu d’una completa gestió de tiquets, amb arqueig de caixa, comissions de venedors, vals de compra, codis de barres, connexió amb balances i molt més.

Mobilitat

Porteu la vostra gestió allà on la necessiteu, connecteu delegacions, realitzeu Picking amb terminals mòbils, equipeu els vostres comercials o tècnics amb tablets i molt més.

Projectes

Administreu els vostres projectes i gestioneu els costos de realització, la planificació, certificació de les diferents fases de producció, la imputació de materials i recursos i molt més.

Reparacions

Gestioneu les reparacions o incidències dels vostres clients, imputant materials, ma d’obra i maquinària, genereu els pressupostos i factureu automàticament.

 

Un software ERP – CRM multisectorial

Un dels aspectes més sorprenents del nostre software de gestió per empreses son les seves funcionalitats que li permeten aportar solucions tant a petites com a grans empreses. Però és la gran capacitat de personalització integrada en el software ERP – CRM el que li aporta els elements diferencials que demanen les necessitats específiques de la gran majoria dels sectors existents en el mercat.

Diferències entre SQL-PYME i els ERP més coneguts

Els programes de gestió per empreses (ERP – CRM) de Distrito K es diferencien per disposar de les funcions i capacitats de personalització d’un gran software ERP, però amb una política de preus molt més econòmica, per requerir molt poc temps de posta en marxa i perquè no necessiten treballar sobre equips informàtics de grans prestacions.
I a més a més, disposem de programes ERP – CRM per empreses de diferents sectors.

COMPRES

Gaudiu d’un complet circuït de compres amb aquests programes de gestió per empreses, des de la petició d’ofertes a diferents proveïdors fins la recepció de la factura i posterior pagament a proveïdors, passant per comandes automàtiques, entrades a magatzem amb multi ubicacions, traçabilitat entre documents, impressió d’etiquetes, gestió documental i molt més.
Planifiqueu les vostres compres de mercaderies amb un complet sistema de comandes a proveïdor automàtic inclòs en el software de gestió ERP – CRM, que tindrà en compte la temporalitat, els dies de reaprovisionament, el temps de reposició i molt més.

 

SQL - Pyme compres

Descripció ampliada.
Redacteu les dades que necessiteu per descriure els vostre articles o serveis sense haver-vos de preocupar de limitacions en la longitud del text, fins i tot en diferents idiomes. Associeu imatges als articles i mostreu-los en els documents que us interessi com per exemple els pressupostos.
CRM integrat.
Anoteu en el vostre software de gestió per pimes cada incidència que es produeixi i activeu alarmes que avisin per realitzar el seguiment corresponent. El CRM integrat us serà de gran ajuda en la gestió de les vostres compres així com de la resta de punts del programa.
Estoc i unitats pendents de rebre.
Abans de demanar preus a proveïdors o fer una comanda, podreu consultar fàcilment l’estoc disponible en cada magatzem, la quantitat que està pendent de rebre, la data prevista d’entrada d mercaderies i molt més.

 

VENDES

Gaudiu d’un complet circuït de vendes inclòs en el software de gestió per empreses amb el que podreu gestionar qualsevol magatzem amb senzillesa, realitzant el seguiment entre documents, gestionant les comandes pendents, devolucions, actualització automàtica de l’estoc i molt més.

 

SQL-PYME, Vendes

 

Traçabilitat.
Un sistema de traçabilitat totalment configurable en el vostre programa de gestió ERP – CRM per empreses que us permet disposar d’un exhaustiu seguiment d’articles en diferents característiques, com per exemple lots i caducitat, números de sèrie, talles i colors i molt més.
Condicions i descomptes.
Un programa de gestió per empreses que us permet definir il·limitades tarifes, condicions de descompte i/o promocions (3 x 2, A + B, etc...) a cada article, client o proveïdor. Una eina que us facilita moltíssim la gestió de preus i condicions especials del vostre negoci.
 
Compostos.
Definiu articles compostos en els programa de gestió per empreses per facilitar els vostres processos de compres i vendes, control de magatzem i previsió de necessitats. Aquests compostos poden ser en format arbre i sense límit de ramificacions, és a dir, amb tants nivells i subnivells com necessiteu.
 
Signatura electrònica.
Estalvieu costos i milloreu l’agilitat empresarial amb la utilització de la factura electrònica integrada en el software ERP per empreses, un arxiu que incorpora un certificat digital que substitueix la tradicional factura en paper.

 

Tresoreria

Realitzem les operacions més habituals de cobraments i pagaments amb el programa de gestió per empreses SQL-PYME, tot mitjançant una sola finestra des la qual podreu realitzar pagaments a proveïdors, cobraments de clients, traspassos entre comptes apertures de caixa, informes de situació dels venciments i molt més. Genereu en el vostre software ERP – CRM remeses bancàries a través de la normativa bancària SEPA i envieu-les al vostre banc a través de la banca electrònica.

SQL - Pyme tresoraria

 

Intercanvi electrònic de dades (EDI).

El sistema EDI incorporat en el programa de gestió per empreses SQL-PYME, permet intercanviar electrònicament documents comercials, com comandes, albarans, factures, etc... des de l’ordinador de la vostra empresa a l’ordinador del vostre proveïdor o client. D’aquesta es redueixen despeses, s’estalvia temps i s’eviten errors humans.

Intercanvi electrònic de dades (EDI)

Característiques i traçabilitat

Aquesta funcionalitat del programa de gestió per empreses SQL-PYME, us permet definir i assignar il·limitats paràmetres als vostres productes o serveis, com per exemple talles i colors, lots i caducitat o números de sèrie per facilitar i millorar el control d’estocs, així com tots els processos de compra i vendes que realitzeu.

Aquest software ERP – CRM ofereix la possibilitat de definir un codi de barres automàtic per cada combinació única de possibilitats d’una característica determinada, la qual cosa us simplifica moltíssim i la feina i elimina possibles errors humans.

 

SQL-PYME, Característiques i traçabilitat

 

 

COMPOStOS

El programa de gestió per pimes SQL-PYME us ajudarà a millorar el control del vostre estoc amb la possibilitat de definir els kits habituals o muntatges a mida pels vostres clients, imputant productes a tants nivells de desglossament com necessiteu i donant-vos els costos de cada subnivell.

 

SQL-PYME, COMPOSTOS

 

 

fabricació

Un software ERP – CRM que us permet realitzar processos de fabricació personalitzats o en sèrie, definir i planificar les diferents fases de producció, imputar matèries primes, personal i maquinària, obtindré anàlisis de desviacions de costos, gestionar subcontractacions de fabricació i molt més.

 

SQL-PYME, fabricació

 

Genereu ordres de fabricació.
Les ordres de fabricació es poden generar de forma manual o automàtica en el vostre programa de gestió per empreses, a partir de les comandes de client, per reposició d’un estoc determinat, atenent a una possible demanda o altres casuístiques.
Control de fabricació.
Estimeu les necessitats de fabricació amb l’ajuda del software ERP – CRM per aprovisionar-vos dels materials i recursos que necessiteu. Planifiqueu en el temps les necessitats en funció de la seva naturalesa, com per exemple personal segons la seva categoria, tipus de maquinària, departaments, etc...).
 
Ma d’obra i maquinària.
Definiu dins del vostre programa ERP – CRM el vostre quadre de personal, maquinària, empreses subcontractades, etc... i establiu agrupacions per categories o grups. Per cada recurs podreu establir els costos, horaris de treballa específics, analitzar les seves imputacions a projectes o incidències i molt més.
 

 

rEPARACIONS

Dins del software de gestió per empreses SQL-PYME, disposeu d’un apartat que us permet enregistrar el procés administratiu relacionat amb les reparacions i incidències dels vostres clients, generant pressupostos i ordres de reparació, imputant els consums de materials, ma d’obra i maquinària, així com l’emissió automàtica de factures.

 

SQL-PYME, reparacions

 

Genereu ordres de reparació.
Creeu els objectes a reparar en el software ERP per empreses, enregistrant el número de sèrie, el termini de garantia, el client al qual pertany i obteniu un complet seguiment de les vostres reparacions, incidències i molt més..
Informació totalment integrada.
Des d’una mateixa pantalla del programa de gestió per empreses, podreu veure tots els detalls de l’ordre de reparació, la gestió de documents associats, la definició de les fases i els seus temps, els costos previstos i reals, el seu seguiment.
 
Plantilles de reparacions.
Per les reparacions més habituals podreu generar en el vostre programa de gestió SQL-PYME plantilles que us serviran com a model base per la reparació i a on podreu indicar els materials, maquinària, ma d’obra i peces necessàries per cadascuna de les fases del procés de reparació.
 

 

 

projectes

El software ERP – CRM per empreses SQL-PYME us ajudarà en l’administració dels vostres projectes d’obres, instal·lacions, projectes industrials o d’altres tipus amb aquest mòdul específic pel control de projectes.

Podreu controlar totes les fases d’un projecte, des de la generació de pressupostos, passant per la planificació i imputació de despeses fins la certificació de les diferents fases d’execució i la seva corresponent facturació.

SQL-PYME amb el seu mòdul de projectes us facilitarà moltíssim el control total dels vostres projectes siguin del tipus que siguin.

 

SQL - Pyme projectes

 

MOBILITAT

Els programa de gestió SQL-PYME disposa de solucions en diferents tecnologies que us permeten accedir a tota la informació de la vostra empresa des de diferents tipus de terminals mòbils, podent realitzar processos d’auto venda, picking de magatzem, reparacions a casa dels clients, etc..., així com connectar les vostres delegacions amb la central, compartir informació de l’estoc dels productes en temps real i molt més.

 

SQL-PYME, Movilitat autoventa

 

 

Programes de gestió amb TPV tàctil incorporat

Comproveu les àmplies funcionalitats del nostre software de gestió amb TPV tàctil avançat, una eina personalitzable i capaç d’adaptar-se a qualsevol sector. Podeu definir en el software ERP l’aspecte de les botoneres tàctils i les dades a enregistrar en funció de les necessitats de la vostra empresa, ja sigui una botiga, vàries botigues o una cadena d’establiments.

Inclou opcions per automatitzar l’intercanvi de dades entre la central i les botigues associades per tal de no haver de duplicar feina i evitar errors humans que us serà de gran ajuda.

 

SQL-PYME, programes de gestió amb tpv tàctil incorporat

 

 

Software de comerç electrònic SQL-Commerce

Una software de comerç electrònic desenvolupat al 100% per integrar-se amb les funcionalitats de SQL-PYME, el qual us permet disposar d’una botiga online totalment enllaçada amb el vostre ERP – CRM i a uns costos molt inferiors al desenvolupament de qualsevol pàgina web de comerç electrònic.

Pot configurar-se per treballar com a pàgina web a adreçada a clients finals o particulars (B2C) o com a pàgina web per professionals i empreses (B2C).

Però a més de realitzar la funció de pàgina web de comerç electrònic, us ofereix la possibilitat de portal pels vostres clients, amb zona privada a on poden consultar l’estat de les seves comandes, les factures emeses i molt més.

 

SQL-PYME, software de comerç electronic

 

 

 

Programes de gestió ERP amb CRM integrat

El programa de gestió per empreses SQL-PYME integra en totes les seves versions el mòdul de CRM (Customer Relationship Managment) o el que és el mateix: Gestió de les relacions amb el client.

Però el CRM integrat en SQL-PYME va molt més enllà i us permet gestionar totes les relacions que la vostra empresa té cada dia no només amb els clients, sinó també amb els proveïdors, agents comercials, etc...

A més podeu configurar l’aplicació per gestionar el correu electrònic de la vostra empresa, de forma que els correus que tinguin alguna relació amb clients, proveïdors, venedors, etc..., quedaran vinculats amb la fitxa del corresponent client, proveïdor, venedor, etc.

Podreu gestionar campanyes comercials, les agendes dels vostres usuaris, planificar les visites dels comercials, enviar SMS o campanyes d’e-mailings, obtenir informes de seguiment i molt més.

Realment les possibilitats que us ofereix el CRM de SQL-PYME son moltíssimes i a diferència d’altres ERP-CRM està totalment integrat dins del programa de gestió i podeu utilitzar-lo des del primer dia sense que això representi un cost addicional.

 

SQL - Pyme programes de gestió ERP amb CRM integrat

 

 

Programes de gestió ERP amb CRM integrat

El programa de gestió per empreses SQL-PYME integra en totes les seves versions el mòdul de CRM (Customer Relationship Managment) o el que és el mateix: Gestió de les relacions amb el client.

Però el CRM integrat en SQL-PYME va molt més enllà i us permet gestionar totes les relacions que la vostra empresa té cada dia no només amb els clients, sinó també amb els proveïdors, agents comercials, etc...

A més podeu configurar l’aplicació per gestionar el correu electrònic de la vostra empresa, de forma que els correus que tinguin alguna relació amb clients, proveïdors, venedors, etc..., quedaran vinculats amb la fitxa del corresponent client, proveïdor, venedor, etc.

Podreu gestionar campanyes comercials, les agendes dels vostres usuaris, planificar les visites dels comercials, enviar SMS o campanyes d’e-mailings, obtenir informes de seguiment i molt més.

Realment les possibilitats que us ofereix el CRM de SQL-PYME son moltíssimes i a diferència d’altres ERP-CRM està totalment integrat dins del programa de gestió i podeu utilitzar-lo des del primer dia sense que això representi un cost addicional.

 

SQL - Pyme programes de gestió ERP amb CRM integrat

 

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies per recopilar informació amb la finalitat de millorar els nostres serveis. Si continua navegant, suposa l'acceptació de la instal·lació de les mateixes. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur, encara que haurà de tenir en compte que aquesta acció podrà ocasionar dificultats de navegació de la pàgina web.

Accepto
Com configurar