SQL OBRAS

Programa per a constructores

Descobriu SQL Obras, el millor software per constructores i instal·ladores que us permetrà administrar els vostres projectes

Descobriu SQL Obras, el millor software per constructores i instal·ladores que us permetrà administrar els vostres projectes.


 

Vista arbre

Vista arbre

Des d'una sola finestra podreu tenir una visió global de tot el procés.

Mesuraments

Mesuraments

Introduïu els vostres mesuraments i descomposicions.

Canvis de preus

Canvis de preus

Preus de cost i venda en capítols/partides i en elements simples.

Formats d'impressió

Formats d'impressió

Definiu múltiples formats d'impressió de pressupost.

Costs indirectes

Costs indirectes

El programa us mostrarà els costs indirectes dels vostres projectes.

Importeu i exporteu en BC3

Importeu i exporteu en BC3

Importeu i exporteu capítols/partides a través del format BC3.

Múltiples bases de preus

Múltiples bases de preus

Treballeu tant amb bases de preus com pressupostos.

Planificació

Planificació

Genereu la planificació d'execució de partides i recursos associats.

Imputació de costs

El nostre software de gestió de projectes per constructores i instal·ladores us permet imputar els consums reals de material des del mateix albarà de compra o factura, i registrar els informes de treball del vostre personal, maquinària, subcontractes... podent conèixer les desviacions sobre les quantitats i imports previstos a la vostra plantilla de fabricació dels programes per constructores.

 • Albarans de proveïdor
 • Importació des de múltiples formats: Excel, Access, csv, db, dbf...
 • Imputeu des de dispositius mòbils
 • Costs generals

Certificacions i facturació

Imputar a projectes

Certificacions parcials o a origen

Emeteu de forma senzilla certificacions parcials o a origen amb el nostre software per a constructores.

Imputar a projectes

Certificació pEr producció I facturació

Certifiqueu els vostres projectes en l'àmbit de producció tant per treballs realitzats com per facturació.

Imputar a projectes

RegistreU mesURAMENTS o pErcentaTGes

Aquest software per a constructores us ofereix la possibilitat de registrar mesuraments o percentatges.

Imputar a projectes

FactureU automÀticament lEs certificacions

Factureu de forma automàtica les certificacions pendents i controleu les previsions de pagament.

Imputar a projectes

Factura electrÒnica

Estalvieu costs i milloreu la vostra agilitat empresarial amb l'ús de la factura electrònica en els vostres projectes.

Imputar a projectes

Facturació de conceptEs

Mitjançant la facturació de conceptes podreu simplificar i controlar fàcilment tot el procés de facturació.

Gestió de mà d'obra, maquinària, subcontractes...

Aquest software per a constructores i instal·ladores us permetrà definir el vostre quadre de personal, maquinària, subcontractes... podent establir agrupacions jeràrquiques per categories o grups. Per cada recurs podreu establir costs i horaris de treball específics de la vostra empresa instal·ladora, així com analitzar les vostres imputacions a projectes junt amb altres tipus d'incidències.

Amb mPYME podreu, a més, imputar hores o materials directament des de qualsevol dispositiu i integrar-les immediatament en el control de costs del vostre projecte.

 • Imputeu des de dispositius mòbils
 • Costs i horaris de treball específics
 • Analitzeu les vostres imputacions a projectes

Gestió d'utillatges i EPIs

Garantiu la seguretat dels vostres treballadors gestionant de forma integral l'estoc d'equips de protecció individual (EPIs)
amb el software per a constructores. Organitzeu les entregues i devolucions d'EPIs i obteniu informació precisa sobre
el material, aconseguint un ús responsable així com una important reducció de despeses i accidents en el lloc de treball.

Genereu, mitjançant un simple clic de ratolí, el document d'entrega o recollida d'aquests equips
i manteniu tant un històric dels moviments com un control de l'estoc que cada operari té al seu poder.

Imputar a projectes

OrganiTZeU entregUEs I devolucions

Imputar a projectes

GenereU documents d'entrega I recoLLida

Imputar a projectes

HistÒric de moviments

Planificació avançada

El software de gestió de projectes per a constructores i instal·ladores us permet generar la planificació d'execució de les partides del vostre projecte, d'aquesta forma podreu explotar la informació de forma gràfica o numèrica. Aquests programes per constructores us ajudaran en la planificació de la vostra empresa d'obres i instal·lacions.

Gestió de lloguer de maquinària

Gestioneu la duració dels vostres lloguers de maquinària, registreu el preu per eina i manteniu un seguiment de material pendent de lloguer. El nostre programa per a constructores i instal·ladores us permetrà realitzar la facturació detallada de tots els vostres lloguers de manera automàtica.

Sistema de gestió documental

El sistema de gestió documental integrat us permet registrar, consultar i unificar tota la documentació
relacionada amb el vostre projecte, com per exemple: plànols, fotos, fulls de càlcul, contractes, formularis d'inspecció...
Escolliu si preferiu simplement "associar" el document (és a dir, guardar-lo en una carpeta compartida en el vostre
servidor i guardar la ruta) o introduir-lo directament en la mateixa base de dades.

Imputar a projectes

Control de documentació d'obra

Imputar a projectes

ASSOCIEU O INTRODUÏU A LA BASE DE DADES

Imputar a projectes

Adjunteu fitxers a línies de documents

Gestió de documentació de subcontractes

El sistema de gestió de documents permet que els vostres subcontractes tinguin la documentació sempre al dia. Simplement definiu quin subcontracte intervé en cada projecte, quins documents heu d'aportar (inclús a partir d'una plantilla) i deixeu que l'SQL Obras faci automàticament les sol·licituds via correu electrònic per vosaltres. Una vegada rebuda la documentació assigneu-la perquè estigui sempre disponible; inclús podeu configurar si s'ha de retenir el pagament en funció de la validesa de la documentació o no.

 • Definiu els documents per subcontracte
 • Genereu automàticament les sol·licituds
 • Enllaceu els documents amb la sol·licitud

Cicle de compres

Imputar a projectes

CiclE de comprEs

Realitzeu pressupostos, comandes, albarans i factures... Gaudiu d'un complet circuit de compres.

Imputar a projectes

Condicions i descomptes per proveïdor

Gestioneu les condicions de descompte i promocions, combinant article, família, tipus de client...

Imputar a projectes

Necessitats de compra

Consulteu en temps real les últimes compres, les necessitats d'estoc, el temps d'entrega...

Imputar a projectes

Comandes a proveïdors automàtics

Gestioneu les comandes de forma manual o mitjançant un sistema automàtic que tindrà en compte múltiples variables.

Imputar a projectes

Aprovisionaments directes al projecte

En realitzar la recepció de la mercaderia podreu imputar-la directament des de l'albarà de compra al projecte.

Imputar a projectes

Generació de venciments de pagament

En emetre la factura es generaran els venciments previstos segons la forma de pagament aplicada.

Gestió de cobraments i pagaments

El software per a constructores integra una completa gestió de tresoreria que us permetrà administrar els cobraments i pagaments d'una forma intuïtiva gràcies a un potent mòdul que inclou la possibilitat de generar remeses bancàries, cobraments i pagaments manuals, a més d'informes de situació dels venciments, devolucions, entregues a compte entre altres múltiples opcions.

 • Remeses bancàries
 • Devolucions
 • Entregues a compte

Ordres de fabricació

Ordres de fabricació

Des d'una sola finestra podreu tenir una visió global de tot el procés.

Plantilles de fabricació

Plantilles de fabricació

Genereu un model base o plantilla per les vostres fabricacions habituals.

Empleats, maquinària...

Empleats, maquinària...

Definiu el vostre quadre de personal, maquinària, subcontractes...

Planificació avançada

Planificació avançada

Planifiqueu les vostres necessitats i visualitzeu-les de forma gràfica.

Definiu subcontractes

Definiu subcontractes

Aquest programa de construcció us permet definir subcontractes.

Fases de fabricació

Fases de fabricació

Genereu subnivells dins d'una fase per ampliar així el seguiment.

Aprovisionament

Aprovisionament

Planifiqueu les vostres necessitats de matèries primeres i realitzeu comandes a proveïdor.

Gestió documental

Gestió documental

Registreu i consulteu tota la documentació relacionada.

Ordre de reparació

Ordre de reparació

Des d'una sola finestra podreu tenir una visió global de tot el procés.

Plantilles reparacions

Plantilles reparacions

Genereu un model base o plantilla per les vostres reparacions habituals.

Fases de reparació

Fases de reparació

Assigneu data i hora d'inici i fi, genereu subnivells...

Empleats, maquinària...

Empleats, maquinària...

Definiu el vostre quadre de personal, maquinària, subcontractes...

Planificació

Planificació

Planifiqueu les vostres necessitats i visualitzeu-les gràficament.

Reparacions preventives

Reparacions preventives

Planifiqueu cada quant temps i quin tipus de reparació s'ha de realitzar.

Mobilitat

Mobilitat

Connecteu-vos en temps real des de les vostres delegacions a la central.

Gestió documental

Gestió documental

Registreu i consulteu tota la documentació relacionada.

Quadre de comandament

Quadre de comandament

Disposeu dels indicadors claus del rendiment de la vostra empresa d'una manera comprensible i configurable en un sol cop d'ull.

Vistes dinàmiques

Vistes dinàmiques

Configureu i accediu de forma immediata a tota la informació, podeu ordenar, filtrar i agrupar de manera instantània i en pantalla.

Editor d'informes

Editor d'informes

Amb l'editor d'informes del módul de Business Intelligence, tindreu la possibilitat de configurar informes a la vostres necessitats.

Sistema empremta o PIN

Sistema empremta o PIN

Controleu l'accés dels vostres empleats registrant l'empremta dactilar o mitjançant PIN.

Sistema mòbil

Sistema mòbil

Realitzeu el control de presència des de qualsevol dispositiu mòbil.

Quadre d'empleats

Quadre d'empleats

Genereu fitxes d'empleats amb totes les dades per a la gestió de recursos humans.

Dissenyeu els horaris

Dissenyeu els horaris

Definiu els tipus d'horaris adaptats a les necessitats de la vostra empresa.

Geolocalització

Geolocalització

Registreu la ubicació d'empleats mitjançant la geolocalització.

Històric detallat

Històric detallat

Disposeu d'un històric del registre de jornada dels vostres empleats.


 

Este sitio web utiliza Cookies. Las cookies propias se usan para mejorar nuestros servicios y asegurar un buen funcionamiento de la página. El usuario tiene la posibilidad de aceptar solo las cookies necesarias o de aceptarlas todas. Además puede configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web.

Acceptar totes les cookies
Acceptar només cookies necessàries
Com configurar