S’ha aprovat la Llei que obligarà a les empreses a utilitzar la factura electrònica

La nova Llei Crea i Crece (aprovada el 29 de setembre del 2022) estableix l'obligatorietat de l'ús de la factura electrònica entre empreses que tinguin relacions comercials amb altres empresaris i professionals.

S’ha aprovat la Llei que obligarà a les empreses a utilitzar la factura electrònica

A continuació, us detallem els punts més interessants d'aquesta nova llei:

1. Tots els empresaris i professionals han d'expedir, trametre i rebre factures electròniques en les relacions comercials amb altres empresaris i professionals.

2. Les solucions tecnològiques i plataformes ofertes per empreses proveïdores de serveis de facturació electrònica als empresaris i professionals han de garantir la seva interconnexió i interoperabilitat gratuïtes.

3. Durant un termini de quatre anys des de l'emissió de les factures electròniques, els destinataris poden sol·licitar-ne còpia sense incórrer en costos addicionals.

4. Les empreses prestadores dels serveis a què al·ludeix l'article 2.2 han d'expedir i remetre factures electròniques en les relacions amb particulars que acceptin rebre-les o que les hagin sol·licitat expressament.

5. El Govern podrà ampliar l'àmbit d'aplicació del que disposa l'apartat 4 a empreses o entitats que no prestin al públic en general serveis d'especial transcendència econòmica en els casos en què es consideri que hagin de tenir una interlocució telemàtica amb els clients o usuaris, per la naturalesa dels serveis que presten, i emetin un nombre elevat de factures.

6. Les factures electròniques han de complir, en tot cas, el que disposa la normativa específica sobre facturació.

7. Les empreses prestadores de serveis a què fa referència l'apartat 4 han de facilitar accés als programes necessaris perquè els usuaris puguin llegir, copiar, descarregar i imprimir la factura electrònica de forma gratuïta sense haver d'acudir a altres fonts per proveir-se de les aplicacions necessàries per això.

8. El període durant el qual el client pot consultar les factures per mitjans electrònics establert a l'article 2.1.b) no s'altera perquè aquell hagi resolt el contracte amb l'empresa o revocat el consentiment per rebre factures electròniques.

9. Les empreses que, estant obligades a fer-ho, no ofereixin als usuaris la possibilitat de rebre factures electròniques o no permetin l'accés de les persones que han deixat de ser clients a les seves factures, seran sancionades amb advertència o una multa de fins a 10.000 euros.

10. El procediment d’acreditació de la interconnexió i la interoperabilitat de les plataformes es determinarà reglamentàriament.

En un màxim de 6 mesos, el govern s'ha compromès a reglar aquesta nova llei, que entrarà en vigor de forma esglaonada, per arribar a assolir el seu màxim aplicatiu a mitjans del 2023-2024. Des d’aquí recomanem a tots els usuaris l'ús de Gesco3 per gestionar les factures electròniques.

Tornar al llistat

Este sitio web utiliza Cookies. Las cookies propias se usan para mejorar nuestros servicios y asegurar un buen funcionamiento de la página. El usuario tiene la posibilidad de aceptar solo las cookies necesarias o de aceptarlas todas. Además puede configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web.

Acceptar totes les cookies
Acceptar només cookies necessàries
Com configurar