La solució de gestió comptable SQL CONTA permet complir amb totes les obligacions fiscals

El nostre software de gestió comptable SQL CONTA permet complir amb totes les obligacions fiscals de les empreses, i autònoms, ja que té moltes funcionalitats que permeten tenir la comptabilitat al dia.

La solució de gestió comptable SQL CONTA permet complir amb totes les obligacions fiscals

Aquest últim trimestre de l’any cal tenir en compte moltes dates en les que cal presentar documents per estar al dia de totes les obligacions fiscals, anem a veure quines són:

Pagaments fraccionats Renda

Tercer trimestre 2022:

 • Estimació directa: 130
 • Estimació objectiva: 131

Pagaments fraccionats Societats i Establiments Permanents de no Residents

Exercici en curs:

 • Règim general: 202
 • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Setembre 2022. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Setembre 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Tercer trimestre 2022. Autoliquidació: 303
 • Tercer trimestre 2022. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Tercer trimestre 2022. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Tercer trimestre 2022. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d'equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, la ramaderia i la pesca: 341

Impost sobre les primes d'assegurances

 • Setembre 2022: 430

Impostos especials de fabricació

 • Juliol 2022. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Setembre 2022: 548, 566, 581
 • Tercer trimestre 2022: 521, 522, 547
 • Tercer trimestre 2022. Activitats V1, F1: 553 (establiments autoritzats per portar la comptabilitat en suport paper)
 • Tercer trimestre 2022. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

Impost especial sobre l’electricitat

 • Setembre 2022. Grans empreses: 560
 • Tercer trimestre 2022. Excepte grans empreses: 560

Impostos mediambientals

 • Tercer trimestre 2022. Pagament fraccionat: 585
 • Pagament fraccionat 2022: 589

Impost especial sobre el carbó

 • Tercer trimestre 2022: 595

Impost sobre les transaccions financeres

 • Setembre 2022: 604

Fins al 31 doctubre

IVA (Impost sobre el Valor Afegit)

 • Setembre 2022. Autoliquidació: 303
 • Setembre 2022. Grup d'entitats, model individual: 322
 • Setembre 2022. Grup d'entitats, model agregat: 353
 • Setembre 2022. Finestreta única – Règim d'importació: 369
 • Tercer trimestre 2022. Finestreta única – Règims exterior i de la Unió: 369

Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques

 • Segon i tercer trimestre 2022: 179

Número d'identificació fiscal

 • Tercer trimestre 2022. Comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

Declaració informativa d'actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables

 • Tercer trimestre 2022: 235

Compte corrent tributari

 • Sol·licitud d'inclusió per a l'any 2023: CCT (Compte Corrent Tributari)

La renúncia s'haurà de formular al model de “Sol·licitud d'inclusió/comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en matèria tributària”

Impostos sobre determinats serveis digitals

 • Tercer trimestre 2022: 490

Esperem que aquesta informació us sigui útil per estar al dia amb totes les obligacions fiscals d’aquest final d’any, i recordeu que el nostre software SQL CONTA us ajuda a poder-ho fer tot correctament.

Tornar al llistat

Este sitio web utiliza Cookies. Las cookies propias se usan para mejorar nuestros servicios y asegurar un buen funcionamiento de la página. El usuario tiene la posibilidad de aceptar solo las cookies necesarias o de aceptarlas todas. Además puede configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir que sean instaladas en su disco duro, aunque deberá tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades de navegación de la página web.

Acceptar totes les cookies
Acceptar només cookies necessàries
Com configurar